Kurs Skałkowy

W y b i e r z    k u r s    s k a ł k o w y    d l a    s i e b i e !

Kurs skałkowy podstawowy to 4 dniowy kurs wspinania po drogach ubezpieczonych. Idealne rozwiązanie dla tych wszystkich którzy chcą się wspinać w skałach. Kurs to nauka wspinania z dolną jak i górną asekuracją, na drogach jedno i wielowyciągowych.
Kurs skałkowy pełny to 6 dniowy kurs wspinania po drogach ubezpieczonych jak i na własnej asekuracji, prowadzony przez Instruktora PZA. Kursant otrzymuje skierowanie na kurs taternicki.

KURS SKAŁKOWY PODSTAWOWY

kurs skałkowy

 

Kurs podstawowy przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.
Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.
Czas trwania: minimum cztery dni.
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.
Prowadzący: Michał Bilko – Instruktor wspinaczki

 

Treść zajęć KURS SKAŁKOWY

1. . Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

– liny i repsznury
– uprzęże biodrowe
– karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)
– ekspresy
– taśmy
– przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri
– stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
– buty
– akcesoria: magnezja, woreczek

2. Zasady asekuracji:

– zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
– asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia, asekuracji na zrzutni;
– zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
– wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

3. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.

4. Nauczanie techniki wspinania:

– wykorzystanie chwytów i stopni;
– ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
– wspinaczka statyczna i dynamiczna;
– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

5. Podstawy technik linowych:

– zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

8. Skale trudności używane w skałkach.
9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Zgłoszenie na kurs należy przesyłać na adres info@onsajt.pl